Zásobování vodou

Specialisté na vodní a odpadové hospodářství jsou zodpovědní za dodávky vody a nakládání s odpadem. Dostupnost čisté vody je jednou z hlavních podmínek při poskytování zdravotní péče a oddělení odpadních vod od zdrojů pitné vody je nezbytné pro prevenci mnoha nemocí.

Základní popis problému

Kromě zásobování pitnou vodou a stavby latrín je rovněž velmi důležitá likvidace dalšího vznikajícího odpadu. To jsou priority při pomoci po přírodních katastrofách či pomoci uprchlíkům, stejně jako v rekonstrukčních programech.

Zásobování vodou

© Jacob Kuehn / Lékaři bez hranic

V červenci a srpnu do uprchlického tábora v Malakalu, Jižním Súdánu, přišlo 16 tisíc lidí, kteří utekli před narůstajícím konfliktem a potravinovou krizí. Žijí v provizorních přístřešcích v části tábora, která není určena pro bydlení. Tato část tábora je zaplněna odpadky, blátem a ostnatými dráty.

Proč ho Lékaři bez hranic řeší

Pitná voda je jedním ze základních předpokladů zdraví a její dostatek zamezuje rozvoji epidemií. Lékaři bez hranic zajišťují dodávání pitné vody a její distribuci mezi obyvatelstvo.

V případech, kdy lidé nemají dostatek pitné vody nebo je voda znečištěna, dochází k rozvoji různých chorob. Onemocnění, která vznikají v souvislosti s nedostatečnou zásobou pitné vody, jsou například cholera, žloutenka typu E či různé kožní choroby (například svrab).

Jak Lékaři bez hranic řeší zásobování vodou

K zajištění dostatečného množství vody lze využít její čerpání z povrchových zdrojů, jako jsou řeky či jezera. Nejprve je voda zbavena nečistot a dezinfikována chlorem. Poté se plní velké cisterny nebo vaky, které jsou určené k další distribuci vody mezi obyvatelstvo.

Pokud není k dispozici povrchová voda, hledají se její podzemní zdroje nebo se na místo potřeby dováží v nákladních cisternách.