Opomíjené nemoci

Opomíjené nemoci postihují především chudé obyvatelstvo. Z toho důvodu nepřináší nové diagnostické metody a terapeutické postupy farmaceutickým firmám žádný zisk, a proto je výzkum v tomto směru značně zanedbáván.

Proč se tím Lékaři bez hranic zabývají?

Milionům lidí v chudých zemích světa se nedostává lékařské péče, kterou nezbytně potřebují. Infekční onemocnění, jako je například infekce virem HIV i další opomíjená onemocnění, jako kala azar, Chagasova choroba, spavá nemoc nebo aktivní tuberkulóza končí smrtelně, pokud nejsou správně léčena. Lékaři bez hranic poskytují lidem bezplatnou zdravotní péči a zasazují se o rozvoj účinných, bezpečných a cenově dostupných léků a diagnostických metod.

Zajímá vás více?

Pokračujte na

© Mads Nissen

Diagnostika Chagasovy choroby v domorodé komunitě „La Esperanza“ (Naděje), v regionu Arauca v Kolumbii. Chagasova choroba je diagnostikována pomocí testu krevního séra. Odstředivka se používá pro oddělení krve ihned poté, co je vzorek odebrán a je tak získáno sérum, které se odešle do laboratoře na analýzu.

Chagasova nemoc

Co to je?

Chagasova choroba je parazitická choroba vyskytující se téměř výlučně na americkém kontinentě. V důsledku zaoceánských cest se ale v poslední době objevuje i v USA a v Evropě.

Nemoc přenáší hmyz, který vylézá za potravou v nočních hodinách. Kromě toho se Chagasova choroba podle dokumentovaných případů přenáší krevní transfúzí, transplantací orgánů, kojením a přenosem z těhotné matky na plod.

Jak se dá léčit?

Jen málo léků dokáže nemoc účinně léčit a samotná léčba, která se v současnosti aplikuje, navíc může být toxická. Celková doba léčení se pohybuje mezi 1 - 2 měsíci. Léky jsou podobně jako diagnostické testy nedostatečně účinné a drahé.

Kde se s ní Lékaři bez hranic setkávají?

Lékaři bez hranic léčí pacienty s Chagasovou chorobou od roku 1999, dosud jsme se s ní setkali v Bolívii, Guatemale, Hondurasu, Mexiku, Brazílii, Kolumbii a Nikaragui. Stávající léky a léčebné postupy jsou nicméně nedostatečné, drahé a je jich nedostatek.

Nejúčinnější programy na léčbu Chagasovy choroby provozují Lékaři bez hranic v Bolívii a Guatemale. Soustředí se při nich na preventivní opatření, osvětu a vyšetření dětí.

Zajímá vás více?

Pokračujte na Kala azar/viscerální leishmanióza

Co to je?

Viscerální leishmanióza neboli kala azar je druhá nejsmrtelnější parazitická nemoc na světě – více obětí má na kontě jen malárie. Společně s Chagasovou chorobou a spavou nemocí patří leishmanióza k nejnebezpečnějším opomíjeným tropickým chorobám.

Parazit se do lidského těla dostává kousnutím nakaženými samičkami flebotomů (drobný hmyz podobný komárům) a napadá imunitní systém. Neléčená nemoc téměř vždy končí smrtí.

Jak se dá léčit?

Léčba injekcemi, nebo tabletami trvá 30 dní a je obtížná z důvodu vysoké rezistence. U více než poloviny pacientů se objevují závažné zažívací potíže, zejména u žen a dětí.

Kde se s ní Lékaři bez hranic setkávají?

Kala azar se endemicky vyskytuje v 76 zemích, ohrožená populace čítá přibližně 200 milionů obyvatel. Ročně se vyskytuje 200 až 400 tisíc nových případů, z 90% v Indii, Bangladéši, Etiopii, Súdánu a Brazílii.

V roce 2014 léčili Lékaři bez hranic na 9 500 pacientů trpících kala azar.

Zajímá vás více?

Pokračujte na Spavá nemoc

Co to je?

Africká trypanosomiáza neboli spavá nemoc je parazitická infekční choroba vyskytující se v subsaharské Africe. Přenáší ji moucha tse-tse. Infekce zasahuje centrální nervovou soustavu a způsobuje závažné neurologické poruchy. Bez léčby je spavá nemoc smrtelná.

Jak se dá léčit?

Od roku 2009 je k dispozici nová léčba NECT (Nifurtimox-Eflornithine Combination Therapy), kdy se kombinuje léčba tabletami a injekční léčba. Tato léčba je účinnější a bezpečnější než léčba Malarsoprol, která byla používána dříve. U této léčby umíralo 5-20% pacientů na vedlejší účinky léčby, protože lék obsahoval arzen.

Kde se s ní Lékaři bez hranic setkávají?

Mouchy, které spavou nemoc přenášejí, se vyskytují ve 36 zemích subsaharské Afriky, počet ohrožených dosahuje 60 milionů. 74% všech případů je hlášeno z území Demokratické republiky Kongo.

V roce 2014 přijali Lékaři bez hranic k léčbě 330 pacientů se spavou nemocí.

Zajímá vás více?

Pokračujte na