Očkování

V krizových situacích, kdy lidé trpí nedostatkem potravy a jsou oslabení, může mít šíření infekčních chorob katastrofické následky.

Základní popis problému

Téměř žádná medicínská procedura nemá tak pozitivní dopad na veřejné zdraví jako očkování, které je navíc obecně cenově velice dostupné. Lékaři bez hranic očkují děti například proti spalničkám nebo dětské obrně. Při propuknutí epidemií organizují naše týmy očkovací kampaně, během kterých proočkují během krátkého časového úseku i tisíce lidí.

Očkování

© Magali Deppen / Lékaři bez hranic

Očkování proti spalničkám v táboru pro vnitřně vysídlené obyvatelé ve městě Carnot, ve Středoafrické republice.

Proč ho Lékaři bez hranic řeší

Aby se zcela zastavilo šíření probíhající epidemie, je třeba provést očkovací kampaň co nejrychleji. S pomocí profesionálně plánované logistiky je možné během několika dnů či týdnů proočkovat tisíce lidí. Součástí takového logistického postupu, kromě transportu personálu a zdravotnického materiálu, je i péče o správné skladování očkovacích vakcín v chladném prostředí.

Lékaři bez hranic preventivně očkují proti spalničkám, tetanu, žluté zimnici nebo meningitidě, a to všechny rizikové skupiny obyvatelstva v postižených oblastech.

V roce 2014 Lékaři bez hranic v reakci na epidemii naočkovali 1 513 700 lidí proti spalničkám a 75 100 lidí proti meningitidě.