Marc Bertomeu

Marc Bertomeu

Sóc graduat en Ciències Polítiques i de l’Administració per la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. Davant la falta d’opcions laborals vaig estudiar un màster de comunicació política i social. Mentre estudiava vaig treballar precàriament com a comercial, entrenador de bàsquet i supervisor de realització de TV en esdeveniments esportius. Actualment compagino les pràctiques en una empresa de comunicació i publicitat amb la participació en el Cercle de PODEM Barcelona.

Vaig començar a participar en el cercle de Barcelona a partir de la reunió inicial de febrer de 2014 en el Casal Jove de Fontana. Des del principi he participat en la comissió de comunicació, concretament a l’àrea de premsa, ja que crec que és l’àmbit en el qual més puc contribuir, tant per interès personal com per la meva formació. Més tard vaig ser candidat a les eleccions europees, i durant tot aquest temps he tingut l’honor d’exercir de portaveu del Cercle de Barcelona al costat d’altres companys, activitat que m’ha permès conèixer a moltíssima gent de la qual he après què és PODEM i on resideix la seva força.

//

Soy graduado en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona.  Ante la falta de opciones laborales estudié un máster de comunicación política y social. Mientras estudiaba trabajé precariamente como comercial, entrenador de baloncesto y supervisor de realización de TV en eventos deportivos. A día de hoy compagino las prácticas en una empresa de comunicación y publicidad con la participación en el Círculo de PODEMOS Barcelona.

Empecé a participar en el círculo de Barcelona a partir de la reunión inicial de febrero de 2014 en el Casal Jove de Fontana. Desde el principio he participado en la comisión de comunicación, concretamente en el área de prensa, ya que creo que es el ámbito en el que más puedo contribuir, tanto por interés personal como por mi formación. Más tarde fui candidato a las elecciones europeas, y durante todo este tiempo he tenido el honor de ejercer la portavocía del Círculo de Barcelona junto a otros compañeros, actividad que me ha permitido conocer a muchísima gente de la que he aprendido qué es PODEMOS y donde reside su fuerza.