Lucas Koller

Lucas Koller

Vaig començar a participar en centres d’estudiants durant la universitat i a la xarxa de suport a la rebel·lió zapatista a la segona meitat de la dècada dels noranta, en anys de feroç neoliberalisme a Argentina. He estudiat economia política a la Universitat Popular que van aixecar les Madres de Plaza de Mayo, però si una escola m’ha format realment, ha estat la de l’experiència dels Moviments de Treballadors Desocupats a Argentina, en l’aprenentatge col·lectiu de l’organització de barris, el treball de base, l’educació popular i la generació d’emprenedories comunitàries i productives autogestionades.

Com tantes persones que van haver d’emigrar, he sobreviscut amb treballs precaris en la construcció des de les acaballes de la bombolla immobiliària. Actualment treballo en fusteria, a l’escola de Construcció efímera orientada a cinema i audiovisuals. Participo en la comissió d’organització del Cercle de Barcelona des dels seus inicis.

//

Empecé a participar en centros de estudiantes durante la universidad y en la red de apoyo a la rebelión zapatista en la segunda mitad de la década de los noventa, en años de feroz neoliberalismo en Argentina. He estudiado economía política en la Universidad Popular que levantaron las Madres de Plaza de Mayo, pero si hay una escuela donde me formé realmente, ésa fue la de la experiencia de los Movimientos de Trabajadores Desocupados en Argentina, en el aprendizaje colectivo de la organización barrial, el trabajo de base, la educación popular y la generación de emprendimientos comunitarios y productivos autogestionados. 

Como tantos y tantos a los que nos tocó emigrar, he sobrevivido con trabajos precarios en la construcción desde los coletazos de la burbuja inmobiliaria. Actualmente trabajo en carpintería, en la escuela de Construcción efímera orientada a cine y audiovisuales. Participo en la comisión de organización del Círculo de Barcelona desde sus inicios.