Julia Jiménez Martín

Julia Jimenez

Vaig néixer fa 46 anys a les Illes Balears (accidentalment), he residit tota la vida a Catalunya. Des dels 20 anys treballo per a una multinacional, sempre he estat afiliada sindicalment i he participat activament en mobilitzacions i lluites des de la base. Sóc delegada sindical des de fa 17 anys, sempre sota els principis que les decisions les prenguin els treballadors afectats i de no estar alliberat per no separar-te dels problemes dels treballadors.

Fa 11 anys, al costat d’altres companys i companyes, vam crear una organització sindical, de les anomenades alternatives, tot i que a nosaltres ens agrada més dir que és de classe. Sota els principis abans citats, i sense finançament governamental, només finançats per les nostres quotes. He participat activament en totes les mobilitzacions socials i lluites obreres que s’han organitzat des de fa anys.

//

Nací hace 46 años en las Islas Baleares (accidentalmente), he residido toda la vida en Cataluña. Desde los 20 años trabajo para una multinacional, siempre he estado afiliada sindicalmente y he participado activamente en movilizaciones y luchas desde la base. Soy delegada sindical desde hace 17 años, siempre bajo los principios de que las decisiones las tomen los trabajadores afectados y no estar liberado para no despegarte de los problemas de los trabajadores.

Hace 11 años, junto a otros compañeros y compañeras, creamos una organización sindical, de las llamadas alternativas, que a nosotros nos gusta más decir que es de clase. Bajo los principios arriba citados, y además sin financiación gubernamental, sólo financiados por nuestras cuotas. He participado activamente en cuantas movilizaciones sociales y luchas obreras se han organizado desde hace años.