Cristina Fernández

Cristina Fernandez

Sóc Cristina Fernández Iglesias, una gallega que com tants i tantes d’altres va haver de deixar Galiza per treballar. Fa 9 anys que visc a Barcelona, ciutat que considero casa meva. Sóc Llicenciada en Dret per la Universitat de Santiago. Tinc un Màster en Dret Internacional dels Negocis i diversos cursos en Dret Comunitari, Mercantil i Financer. Treballo en el sector financer, cosa que crec que em dóna bastant coneixement sobre la corrupció del sistema. He viscut en diferents ciutats: Salamanca, Santiago, Vigo, Dublín. Vaig començar a militar en política als 17 anys.

Durant 11 anys vaig treballar en diferents àrees: feminisme, sent responsable de la comissió de dones d’EN, on vam ser pioneres a establir quotes en el partit. Membre de la comissió nacional de dones del BNG. He participat en organitzacions feministes, en la marxa mundial de les dones. Ecologia, responsable d’aquesta àrea en la Permanent del Consell Nacional de Galiza Nova, representant del partit en la plataforma contra la instal·lació de la plaça de toros de Vigo. Membre del Consell Nacional de Galiza Nova. Membre del Consell Nacional d’EN Mocidade. Membre del Consell Comarcal de Vigo BNG. He col·laborat i he donat suport als moviments d’insubmisos. He format part del Comitè de Suport a Chiapas de Salamanca. Col·laboro com a voluntària en la Fundació Banc dels Aliments i Metges sense Fronteres. Membre del Cercle de Juristes, del Cercle de Feminismes i de la Comissió de Gèneres de Barcelona.

//

Soy Cristina Fernández Iglesias, una gallega que como tantos otros y otras tuvo que dejar Galiza para trabajar. Hace 9 años que vivo en Barcelona, lugar que considero mi casa. Soy Licenciada en Derecho por la Universidad de Santiago. Tengo un Máster en Derecho Internacional de los Negocios y varios cursos en Derecho Comunitario, Mercantil y Financiero. Trabajo en el sector financiero, lo cual creo que me da bastante conocimiento sobre la corrupción del sistema.  He vivido en diferentes ciudades: Salamanca, Santiago, Vigo, Dublín. Empecé a militar en política a los 17 años. 

Durante  11 años trabajé en diferentes áreas: feminismo, siendo responsable de la comisión de mujeres de EN donde fuimos pioneras en establecer cuotas en el partido. Miembro de la comisión nacional de mujeres del BNG. He participado en organizaciones feministas, con la marcha mundial de las mujeres. Ecología, responsable de esta área en la Permanente del Consejo Nacional de Galiza Nova, representante del partido en la plataforma contra la instalación de la plaza de toros de Vigo. Miembre del Consejo Nacional de Galiza Nova. Miembro del Consejo Nacional de EN Mocidade. Miembro del Consejo Comarcal de Vigo BNG. He colaborado y apoyado a los movimientos de insumisos. He formado parte del Comité de Apoyo a Chiapas de Salamanca. Colaboro como voluntaria en la Fundació Banc dels Aliments y Metges sense Fronteres. Miembro del Círculo de Juristas, del Círculo de Feminismos y de la Comisión de Géneros de Barcelona.