César Castañón

César Castanon

Val·lisoletà fins als 21, barceloní fins als 27 i els que sorgeixin. Vaig començar a estudiar Història a la Universitat de Valladolid, on també va començar el meu estudi i aprenentatge sobre la mobilització social i el canvi polític. Durante aquests anys vaig participar en l’associació Alternativa Universitaria i en el moviment contra la mercantilització de la universitat; fet que es va conèixer com a Procés de Bolonya. A la Universitat Autònoma de Barcelona vaig acabar la carrera, vaig estudiar un Màster -quan encara donaven beques per a aquestes coses-, em vaig especialitzar en història europea del segle XX i vaig començar una tesi doctoral que ara tinc a mig acabar -ja no hi ha tantes beques-.

Com tants i tantes d’altres, el 2011 em vaig passar mig mes de maig i bona part de juny fent vida a la plaça de Catalunya. Participo en el cercle PODEM Barcelona des de la seva creació, al principi en la Comissió de Comunicació i en l’actualitat en la de Formació i Continguts.

//

Vallisoletano hasta los 21, barcelonés hasta los 27 y los que surjan. Empecé a estudiar Historia en la Universidad de Valladolid, donde también comenzaron mi estudio y aprendizaje sobre la movilización social y el cambio político. En esos años participé en la asociación Alternativa Universitaria y en el movimiento contra la mercantilización de la universidad; lo que se conoció como Proceso de Bolonia. En la Universidad Autónoma de Barcelona acabé la carrera, estudié un Máster -cuando todavía daban becas para esas cosas-, me especialicé en historia europea del siglo XX y empecé una tesis doctoral que ahora tengo a medio acabar -ya no hay tantas becas-.

Como otros y otras, en 2011 me pasé medio mes de mayo y buena parte de junio haciendo vida en la plaza de Catalunya. Participo en el círculo PODEMOS Barcelona desde su creación, al principio en la Comisión de Comunicación y en la actualidad en la de Formación y Contenidos.