Ayoze Alfageme

Ayoze Alfageme

Llicenciat en Economia a la Universitat de Barcelona i postgrau d’aquesta universitat en “Anàlisi econòmica i político-filosòfica del capitalisme contemporani.” Durant la meva època a la universitat, període post-Bolonya i de retallades en el sistema educatiu, vaig participar molt activament del moviment estudiantil, des de l’assemblea de la facultat fins a la PUDUP. Igualment, vaig estar estretament vinculat al 15M i l’activitat a les places. Des que vaig acabar els estudis, fa gairebé 2 anys, treballo com a economista en una empresa de recerca de mercats.

//

Licenciado en Economía en la Universitat de Barcelona y posgrado de la misma universidad en “Análisis económico y político-filosófico del capitalismo contemporáneo.” Durante mi época en la universidad, periodo post-Bolonia y de recortes en el sistema educativo, participé muy activamente del movimiento estudiantil, desde la asamblea de la facultad hasta la PUDUP. Igualmente, estuve fuertemente vinculado al 15M y la actividad en las plazas. Desde que acabé los estudios, hace casi 2 años, trabajo como economista en una empresa de investigación de mercados.