CONSELL CIUTADÀ

Des d’aquesta pàgina podràs conèixer el Consell Ciutadà municipal de PODEM a Barcelona. 

//

Desde esta página podrás conocer al Consejo Ciudadano municipal de PODEMOS en Barcelona. 

Marc Bertomeu Beatriz Rilova Lucas Koller
Marc Bertomeu (Secretari General) Beatriz Rilova Lucas Koller
Marta Olivan Julio Fajardo Jéssica Albiach
Marta Olivan Julio Fajardo Jessica Albiach
César Castanon Maria Serrano Paco Gonzalez
Cesar Castañon María Serrano Paco González
Mar Garcia Puig Javier Toret Cristina Fernandez
Mar García Puig Javier Toret Cristina Fernández
José Luis de Vicente Mariña Testas Alex Morcuende
José Luis de Vicente Mariña Sánchez Testas Àlex Morcuende
Laura Perez Arnau Mallol Eloísa Pineiro
Laura Pérez Arnau Mallol Eloísa Piñeiro
Emilio Rojo Mariela Iglesias Raimundo Viejo
Emilio Rojo Mariela Iglesias Raimundo Viejo
Laia Gomez facet Ayoze Alfageme Julia Jimenez
Laia Gómez Facet Ayoze Alfageme Julia Jiménez Martín
Antonio Gomez Villar
Antonio Gómez Villar

 

Per formar el nostre equip hem seguit un procés articulat doblement. En primer lloc, a partir d’un exhaustiu diagnòstic de les necessitats de la ciutadania a Barcelona es construeix un projecte amb una determinada estructura i unes línies polítiques i organitzatives. En un segon pas, els requisits concrets d’aquest projecte van posar de manifest la necessitat de cobrir determinats perfils, perquè no enteníem una altra manera de formar un grup que no fos a partir de les especificitats d’un projecte comú que li donés sentit. Així doncs, d’una banda està el component fonamental de persones actives en els cercles, les quals compten amb mesos de recorregut en contacte directe amb les seves dinàmiques, contribuint a desenvolupar-les i ajudant també a transmetre l’ADN de PODEM. Atesa la necessària estructuració per competències i àrees específiques de treball del Consell Ciutadà Municipal, també era fonamental comptar amb una sèrie de perfils tècnics amb experiència en diferents camps. I, finalment, la convicció que és necessari imbricar-se en el teixit associatiu de la ciutat ens ha animat a integrar en l’equip a persones de diferents moviments socials i processos polítics, d’entre aquells que actualment més impuls donen a la ciutat de Barcelona.

//

Para componer nuestro equipo hemos seguido un proceso doblemente articulado. En primer lugar, de un exhaustivo diagnóstico de las necesidades de la ciudadanía en Barcelona se construye un proyecto con una determinada estructura y unas líneas político-organizativas. En un segundo paso, los requisitos concretos de ese proyecto fueron poniendo de manifiesto la necesidad de cubrir determinados perfiles, porque no entendíamos otra manera de formar un grupo que no fuera a partir de las especificidades de un proyecto común que le diera sentido. Así pues, por un lado está el componente fundamental de personas activas en los círculos, que llevan muchos meses de recorrido en contacto directo con sus dinámicas, contribuyendo a desarrollarlas, y ayudando también a transmitir el ADN de PODEMOS. Dada la necesaria estructuración por competencias y áreas específicas de trabajo del Consejo Ciudadano Municipal, también era fundamental contar con una serie de perfiles técnicos con experiencia en distintos campos. Y, por último, la convicción de que es necesario imbricarse en el tejido asociativo de la ciudad nos ha animado a integrar en el equipo a personas participantes en distintos movimientos sociales y procesos políticos, de los que actualmente más impulso están dando a la ciudad de Barcelona.