Ebola

Ebola je krvácivá horečka. Jedná se o vysoce nakažlivou nemoc, která může zabít až 90 % nemocných. Patří mezi nejnebezpečnější nemoci na světě..

Jak se dá léčit

Proti ebole dosud neexistuje žádná konkrétní léčba. Zjednodušeně řečeno se léčba soustředí na to, aby pacient nezemřel na žádnou související zdravotní komplikaci a aby jeho tělo mělo dostatek síly a s nemocí se vypořádalo samo.

Ebola

© Sam Phelps

26. listopadu, 2015
Lékař v ochranném obleku v centru na léčbu eboly v Guinei. Speciální oblek chrání při pobytu ve vysoce rizikových zónách, dá se v něm však vydržet nanejvýš hodinu. Pracovníci do vysoce rizikových zón vstupují vždy po dvojicích, aby navzájem kontrolovali, zda nebyl ochranný oblek narušen.

Kde se s ní Lékaři bez hranic setkávají?

V březnu 2014 propukla v západní Africe největší epidemie eboly v historii. Nakazilo se přes 28 000 lidí, z toho více než 11 000 zemřelo.

Lékaři bez hranic působili od začátku epidemie v Guineji, Libérii a Sieře Leone, kde bylo 99 % všech nakažených pacientů. V souvislosti s ebolou však zasahovali také v Nigérii, Mali a Demokratické republice Kongo. Celkem v ebolových centrech přijali více než 10 000 pacientů, u poloviny z nich bylo nakažení nemocí potvrzeno. Dva a půl tisíce pacientů se v péči Lékařů bez hranic z eboly uzdravilo.

Vyhlášení epidemie eboly se oficiálně ruší po 42 dnech, během nichž se neobjeví žádný nový případ. Tato lhůta uplynula v Guineji v prosinci 2015 a v Libérii v lednu 2016.

Lékaři bez hranic však v boji proti ebole nepolevují: už v roce 2014 se zapojili do tří hlavních výzkumů, od března 2015 spustili testování vakcíny. Lékaři bez hranic naočkovali ve svém projektu v Guineji 1200 zdravotníků, kteří nejčastěji přišli do styku s nakaženými – lékaře, sestry, laboranty, pohřební týmy. V červenci 2015 se pak objevily první pozitivní zprávy o tom, že vakcína funguje. Výzkum však stále pokračuje.

V zemích, které byly epidemií zasaženy, pomáhají Lékaři bez hranic také s obnovou zdravotnictví. Ebola měla devastační účinky na místní zdravotnictví a i po překonání epidemie je problémem mnoho dalších nemocí, které populaci ohrožují.

Zajímá vás více?

Pokračujte na