DOCUMENT

Des d’aquesta pàgina podràs descarregar-te el document per treballar, en l’àmbit de la ciutat de Barcelona, els objectius que es va marcar l’Assemblea Ciutadana Sí Se Puede per al proper cicle polític i electoral. Aquesta proposta s’estructura en dos blocs fonamentals. D’una banda, un diagnòstic dels principals problemes que cal tractar a la nostra ciutat i una exposició de les nostres prioritats programàtiques per fer-los front. D’una altra, l’explicació detallada del nostre model organitzatiu per al municipi: els òrgans municipals, la relació i articulació amb els cercles i les propostes per a l’àmbit del finançament.

Descarrega’t aquí el document en format PDF.

//

Desde esta página podrás descargarte el documento para trabajar, en el ámbito de la ciudad de Barcelona, los objetivos que se marcó la Asamblea Ciudadana Sí Se Puede para el próximo ciclo político y electoral. Tal propuesta se estructura en dos bloques fundamentales. Por un lado, un diagnóstico de los principales problemas por tratar en nuestra ciudad y una exposición de nuestras prioridades programáticas para hacerles frente. Por otro, la explicación en detalle de nuestro modelo organizativo para el municipio: los órganos municipales, la relación y articulación con los círculos y las propuestas para el ámbito de la financiación.

Descárgate aquí el documento en fomato PDF.