Chirurgie

Naši chirurgové často pracují v krizových týmech, které léčí a ošetřují pacienty zraněné v konfliktních oblastech či po přírodních katastrofách. V jiných případech jsou součástí týmů, které poskytují dlouhodobou péči v komunitách bez přístupu k funkční zdravotní péči. Lékaři bez hranic budují provizorní operační sály, aby bylo možné zachránit životy co největšího počtu lidí.

Jak vypadá chirurgie v terénu?

V regionech se stabilní politickou situací Lékaři bez hranic většinou zařizují svůj urgentní příjem a operační sál v místních nemocnicích. Umožňují tím provádění císařských řezů a jiných neodkladných, život zachraňujících, operací.

K zajištění sterilního prostředí se někdy staví nafukovací operační sály. Zde se pracuje s jednoduchým, ale spolehlivým a ověřeným zdravotnickým materiálem.

Pro výběr místa ke stavbě takového sálu je klíčová co nejmenší vzdálenost od centra bojů, ale zároveň bezpečnost pacientů i personálu. Je nutné umožnit zásobování léky a zdravotnickým materiálem a často musí naše týmy zajistit i dodávku vody a elektrického proudu.

Očkování

© Guillaume Binet / MYOP

Pohotovost v nemocnici ve městě Aden v Jemenu, kterou Lékaři bez hranic provozují od začátku roku 2015.

Pokud je raněných více najednou, je nutné rozhodnout, koho operovat nejdříve. Rozhodujícími faktory pro další postup je závažnost poranění, aktuální stav pacienta a předpoklad, že chirurgická intervence pacientův stav zlepší. Odborně se tento postup nazývá „triáž“.

V roce 2014 Lékaři bez hranic provedli 81 700 velkých chirurgických zákroků a 17 000 porodů císařským řezem.