NUESTRA FÁBRICA DE BAILE

09_FABRICA DE BAILE

 

(Lee esta entrada en castellano)

La nostra fàbrica de ball

Acabem aquest període de precampanya, campanya i votacions amb molts sentiments barrejats i un de ben clar: ens sentim agraïdes. Esperàvem que aquesta campanya fos una experiència intensa, emocionant i fins i tot divertida, però ens ha sorprès que al final hagi estat també emotiva. Hem rebut molts comentaris de persones molt diverses que han volgut fer-nos arribar les seves felicitacions per la campanya d’És Clar Que Podem i volem donar-los les gràcies.

Hem de reconèixer que ens ho hem passat molt bé en aquest desenfrenament de reunions, tasques, presses i imprevists.
Hem treballat molt, a contrarellotge i en condicions gens ideals de pressió i temperatura.

Hem llegit en total uns 5.000 missatges de whatsapp.

Hem rebentat els límits de la sensatesa i hem descobert una capacitat d’enginy creatiu que alguns no sabíem que teníem.

Hem deixat que ens envaís l’afecte cap a persones amb les quals en principi solament es tractava de col·laborar, així com la sorpresa per la quantitat de coneixements sobre fer política, fer ciutat i fer afecte que entre tots hem bolcat en aquest equip.

Hem teixit i desteixit, com Penèlopes, models polítics i organitzatius per a PODEM a Barcelona, estudiant el millor de les propostes dels nostres companys i companyes més savis i unint-ho al nostre coneixement de la ciutat i dels cercles on hem treballat.

Hem brindat pel projecte, junts i amb els nostres veïns i veïnes. Pensàvem fer un acte de campanya i vam acabar convocant un vermut un dissabte al matí en un bar del Raval, perquè era l’únic esdeveniment que no ens semblava totalment protocol·lari i marcià.

Hem après a traduir frases com “[tenim] un objectiu comú, que és arribar a les institucions i trencar la dinàmica dels partits tradicionals per recuperar unes institucions que, entenem, no estan al servei de la ciutadania” d’aquesta manera: “la meva fàbrica de ball no cap en el teu cor petit”.

En definitiva, ens hem vist completament i feliçment desbordats.

“La meva fàbrica de ball no cap en el teu cor petit”; “Mi fábrica de baile no cabe en tu corazón pequeño”. La frase ens la va prestar Joe Crepúsculo pel nostre vídeo de presentació i pocs lemes hagueren pogut impulsar millor la nostra campanya. Pocs lemes millors per insuflar vida al principi que hauria d’animar el cor gran de la nova política.

Si aquestes setmanes hem aconseguit gaudir d’una cosa tan, d’entrada, políticament envellida i àrida com és fer campanya (territori cedit tradicionalment a la lloança d’un mateix, la frase buida i el desenteniment significant), és perquè ho hem abraçat en termes nous. Potser amb paraules velles -com il·lusió i ganes i alegria i convicció-, però paraules velles que de sobte ens hem trobat estrenant, treient-los l’embolcall com si no estiguessin usades.

Ho hem entès com una aposta col·lectiva per un projecte il·lusionant, no com una lluita contra altres equips.

Ho hem entès com un moment per fer valdre els sabers i capacitats individuals que, conjugats en comú, volem aportar a PODEM i a la nostra ciutat; no com un moment per mesurar-nos amb els límits aliens.

Ho hem entès com un procés d’articulació d’equip que ha de sostenir-se des de l’estima i la cura; entenem que allò que volem construir no s’impulsa des de les passions tristes ni des de la desconfiança, el cinisme ni l’acrimònia, sinó, per contra, des de tot allò que pot nodrir una comunitat: l’empatia, la fraternitat, la generositat, el reconeixement i l’alegria. I també des de la determinació.

Aquesta ha estat la nostra aposta perquè creiem que una política totalment nova ha d’articular-se no solament amb nous objectius, sinó amb un nou esperit i un nou to. També en aquest moment tan políticament envellit i àrid com, a priori, és el de les campanyes.

Però també hem de reconèixer que si ho vam fer així, no es va deure a cap magistral estratègia, sinó al fet que, de manera natural, és on l’equip s’hi ha col·locat a poc a poc. És, d’una banda, on estàvem més còmodes i, d’una altra, on allò que expressàvem sobre nosaltres era més honest.

Gràcies a això, hem descobert que són innombrables les files de gent que està desitjant omplir la política de fàbriques de ball. Sorpresos i feliços, de sobte vam començar a rebre comentaris de persones diverses que ens felicitaven per la nostra campanya: arribaven de Madrid, de Barcelona, de Palma de Mallorca, de Tarragona… Els companys de Som Asturies van gravar un petit vídeo fraternal per donar-nos suport, i més de 150 persones han subscrit el nostre manifest, acompanyant la seva signatura amb precioses paraules d’ànims. A Facebook ens van preguntar on rentàvem els draps bruts, ja que el nostre equip donava la sensació de viure i treballar en un inusitat entorn d’harmonia i gresca, evitava les desqualificacions i no s’entretenia a assenyalar la brossa a l’ull de l’altre.

Perquè així és com ens agradaria que fos sempre la política.

A la nostra alegria s’uneix, doncs, el més íntim i veritable agraïment a totes les persones que ens han fet arribar els seus missatges d’ànim i felicitació. I ens agradaria que aquest agraïment no sonés protocol·lari, ja que de debò aquests missatges ens han omplert d’alegria. Sigui quin sigui el resultat de les votacions, per a nosaltres aquesta campanya ja ha estat enormement gratificant: per tot el que hem après i gaudit, i perquè sortim d’ella amb el sentiment encara més pronunciat de formar part d’una obstinació col·lectiva compartida per moltíssima gent, motivada per passions alegres, en forma de fàbrica de ball i que té un futur prometedor.

Junts i juntes podem!

I tant que podem!

//

Nuestra fábrica de baile

Terminamos este periodo de precampaña, campaña y votaciones con muchos sentimientos revueltos y uno claro: estamos agradecidxs. Esperábamos que esta fuera una experiencia intensa, emocionante, y hasta cierto punto incluso divertida, pero lo que nos ha pillado por sorpresa es que al final haya resultado también emotiva. Hemos recibido muchos comentarios de personas muy diversas que han querido hacernos llegar sus felicitaciones por la campaña de És Clar Que Podem y queremos darles a todas ellas muchas gracias.

Tenemos que reconocer que nos lo hemos pasado muy bien con este desenfreno de reuniones, tareas, prisas e imprevistos.
Hemos trabajado mucho, a contrarreloj y en condiciones nada ideales de presión y temperatura.

Hemos leído en total cerca de 5.000 mensajes de whatsapp.

Hemos reventado los límites de la sensatez y hemos descubierto una capacidad de ingenio creativo que algunos no sabíamos que teníamos.

Hemos dejado que nos invadiera el afecto hacia personas con las que en principio solo se trataba de colaborar, así como el asombro por la cantidad de conocimientos sobre hacer política, hacer ciudad y hacer afecto que entre todos hemos volcado en este equipo.

Hemos tejido y destejido, como Penélopes, modelos político-organizativos para PODEMOS en Barcelona, empollándonos lo mejor de las propuestas de nuestrxs compañerxs más sabios y uniéndolo a nuestro conocimiento de nuestra ciudad y de los círculos donde hemos estado trabajando.

Hemos brindado por el proyecto, juntos y con nuestros vecinos y vecinas. Pensábamos en hacer un acto de campaña y terminamos convocando un vermut un sábado por la mañana en un bar del Raval, porque era el único evento que no nos parecía totalmente protocolario y marciano.

Hemos aprendido a traducir frases como “[tenemos] un objetivo común, que es llegar a las instituciones y romper la dinámica de los partidos tradicionales para recuperar unas instituciones que, entendemos, no están al servicio de la ciudadanía” de este modo: “mi fábrica de baile no cabe en tu corazón pequeño”.

En definitiva, nos hemos visto completa y felizmente desbordados.

“Mi fábrica de baile no cabe en tu corazón pequeño.” La frase nos la prestó Joe Crepúsculo para nuestro video de presentación y pocos lemas mejores hay que pudieran haber impulsado nuestra campaña. Pocos lemas mejores para insuflar vida al principio que debería animar el corazón grande de la nueva política.

Si estas semanas hemos conseguido sacarle un disfrute verdadero a algo tan, de entrada, políticamente envejecido y árido como es hacer campaña (territorio cedido tradicionalmente al autobombo, la frase vacía y el escaqueo significante) es porque lo hemos abrazado en términos nuevos. Quizás con palabras viejas -como ilusión y ganas y alegría y convicción-, pero palabras viejas que de pronto nos encontramos estrenando, quitándoles el celofán como si no estuvieran usadas.

Lo hemos entendido como una apuesta colectiva por un proyecto ilusionante, no como una contienda con otros equipos.

Lo hemos entendido como un momento para poner en valor los saberes y capacidades individuales que, conjugados en común, queremos aportar a PODEMOS y a nuestra ciudad; no como un momento para medirnos con los límites ajenos.

Lo hemos entendido como un proceso de articulación de equipo que debe sostenerse desde el aprecio y el cuidado; entendemos que lo que queremos construir no se impulsa desde las pasiones tristes ni desde la desconfianza, el cinismo ni la acrimonia, sino, por el contrario, desde todo aquello que puede nutrir una comunidad: la empatía, la fraternidad, la generosidad, el reconocimiento y la alegría. Y también desde la determinación.

Ésta ha sido nuestra apuesta porque creemos que una política enteramente nueva debe articularse no solo con nuevos objetivos, sino con un nuevo espíritu y un nuevo tono. También en ese momento tan políticamente envejecido y árido como, a priori, es el de las campañas.

Pero también tenemos que reconocer que si lo hicimos así no se debió a ninguna magistral estrategia, sino a que, de modo natural, es donde el equipo se ha ido colocando. Es, por un lado, donde estábamos más cómodos y, por otro, donde lo que expresábamos sobre nosotros y nosotras era más honesto.

Gracias a eso, hemos descubierto que son innumerables las filas de la gente que está deseando llenar la política de fábricas de baile. Sorprendidos y felices, de pronto empezamos a recibir comentarios de personas diversas que nos felicitaban por nuestra campaña: llegaban de Madrid, de Barcelona, de Palma de Mallorca, de Tarragona… Los compañeros de Somos Asturies grabaron un pequeño vídeo fraternal para apoyarnos, y más de 150 personas han suscrito nuestro manifiesto, acompañando su firma con preciosas palabras de aliento. En Facebook nos preguntaron dónde lavábamos los trapos sucios, pues nuestro equipo daba la sensación de vivir y trabajar en un inusitado entorno de armonía y mediano jolgorio, evitaba las descalificaciones y no se entretenía en señalar la paja en el ojo ajeno.

Porque así es como nos gustaría que fuese siempre la política.

A nuestra alegría se une, pues, el más íntimo y verdadero agradecimiento a todas las personas que nos han hecho llegar sus mensajes de ánimo y felicitación. Y nos gustaría que este agradecimiento no sonara protocolario, pues de verdad esos mensajes nos han llenado de alegría. Sea cual sea el resultado de las votaciones, para nosotros esta campaña ya ha sido enormemente gratificante: por todo lo que hemos aprendido, por lo que hemos disfrutado y porque salimos de ella con el sentimiento aún más aguzado de formar parte de un empeño colectivo compartido por muchísima gente, movido por pasiones alegres, con forma de fábrica de baile y que tiene por delante un futuro prometedor.

¡Juntos y juntas podemos!

¡Vaya si podemos!