TRANSPARÈNCIA INSTITUCIONAL

esclarquepodem_Barcelona7

(Lee esta entrada en castellano)

En els últims anys hem assistit al més lamentable espectacle de degradació institucional de la nostra història recent, focalitzat principalment en escandalosos casos de corrupció, la qual cosa ha portat a la ciutadania a desconfiar en el funcionament del sistema. Aquesta trama de corrupteles s’expandeix per diferents estaments. Trames financeres, com els més recents casos de Bankia, amb les targetes Black, en el qual es van veure immersos els principals partits estatals i els sindicats majoritaris. O la seva sortida a borsa, on es van emmascarar pèrdues milionàries. Molts i moltes ens preguntem on es trobaven els mecanismes de control del Banc d’Espanya o de la CNMV, com és possible que els perits trobin aquestes pèrdues en ser requerits en una recerca judicial i no anteriorment. Tot això amb l’agreujant dels desnonaments que s’ordenen diàriament o els milers de preferentistes estafats. En el terreny polític, trobem casos com el de Bárcenas, que ha afectat directament al govern estatal, que s’ha dedicat a tirar pilotes fora i mirar cap a un altre costat. Però no hem d’anar tan lluny; a Catalunya hem viscut durant anys sota una “llei de silenci“ per part dels principals partits respecte a la trama de corrupteles de la família Pujol, davant les quals Podem ha interposat una querella, pel seu ferm compromís d’acabar amb aquesta xacra que ens afecta a tots. També hem conegut el cas Pallerols, que ha afectat un dels principals partits catalans, el cas Palau o la trama de corrupció urbanística de Santa Coloma. I ara ve el govern del PP, presumint de la seva llei de transparència com una de les millors d’Europa. Res més lluny de la realitat; com no podia ser d’una altra manera, aquesta llei té múltiples limitacions. Per citar-ne algunes: la no inclusió d’informació anterior a 2014, dades de les comunitats autònomes i corporacions locals, informes dels avantprojectes de llei, informes que aproven les portes giratòries, esborranys i informes interns, la instauració del silenci negatiu administratiu, a més d’un organisme de supervisió no independent. Però quina transparència es pot esperar d’un partit que acapara els principals escàndols de corrupció?

//

En los últimos años estamos asistiendo al más lamentable espectáculo de degradación institucional de nuestra historia reciente, focalizado principalmente en escandalosos casos de corrupción, lo que ha llevado a la ciudadanía a una desconfianza en el funcionamiento del sistema. Esta trama de corruptelas se expande por distintos estamentos. Tramas financieras, como los más recientes casos de Bankia, con sus tarjetas Black, en la que se vieron inmersos los principales partidos estatales y los sindicatos mayoritarios. O su salida a bolsa, donde se enmascararon pérdidas millonarias. Muchos nos preguntamos dónde se encontraban los mecanismos de control del Banco de España o de la CNMV, cómo es posible que esos mismos peritos encuentren dichas pérdidas al ser requeridos en una investigación judicial y no anteriormente. Todo ello con el agravante de los desahucios que se ordenan a diario o esos miles de preferentistas estafados. En el terreno político, con casos como el de Bárcenas afectando directamente al gobierno estatal, que se ha dedicado a echar balones fuera y mirar hacia otro lado. Pero no nos tenemos que ir tan lejos; en Catalunya hemos vivido durante años bajo una “ley de silencio“, por parte de los principales partidos, respecto a la trama de corruptelas de la familia Pujol, ante las cuales Podemos ha interpuesto una querella, por su firme compromiso de acabar con esta lacra que nos afecta a todos. También hemos conocido el caso Pallerols, que ha afectado a uno de los principales partidos catalanes, el caso Palau o la trama de corrupción urbanística de Santa Coloma. Y ahora nos viene el gobierno del PP, en un alarde de buen hacer, presumiendo de su Ley de Transparencia como una de las mejores de Europa. Nada más lejos de la realidad. Como no podía ser de otro modo la misma adolece de múltiples limitaciones. Por citar algunas de ellas: la no inclusión de información anterior a 2014, datos de las comunidades autónomas y corporaciones locales, informes de los anteproyectos de ley, informes que aprueban las puertas giratorias, borradores e informes internos, la instauración del silencio negativo administrativo, además de un organismo de supervisión no independiente. Pero, ¿qué transparencia se puede esperar de un partido que acapara los principales escándalos de corrupción?